Syarat Wajib Puasa dan Syarat Sah Puasa

Assalamualaikum

Syarat Wajib Puasa
Orang-orang Islam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan:
Berakal/waras
Ibadah puasa dituntut kepada mereka yang berakal dan yang waras dalam berfikir sebagai seorang manusia. Tidak wajib kepada mereka yang hilang kewarasan akal, gila, tidak sedarkan diri (koma) dan yang setara dengannya.

Baligh (cukup umur)
Puasa diwajibkan ke atas mereka yang telah mencapai usia baligh disisi syarak. 
Tanda baligh adalah: 
(a)Keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi;
(b) Tumbuhnya bulu kemaluan
(c) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haid dan hamil.

Mampu/tidak uzur.
Sihat, tidak dalam keadaan sakit yang boleh medatangkan kemudaratan  kepada diri untuk berpuasa.

Syarat Sah Puasa
Syarat puasa itu diterima di dalam Islam (sah) ialah:

Orang Islam
Disyariatkan berpuasa kepada mereka yang memeluk agama Islam dan tidak disyariatkan ibadah ini kepada kaum kafir.

Berakal
tidak sah jika gila atau kanak-kanak belum mumayyiz( istilah bagi anak kecil yang  boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk)

Suci daripada haid dan nifas
Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa, iaitu bukan dalam tempoh haram puasa.


0 comments: