Tanda kiamat besar 3-Keluar sejenis binatang dari perut bumi yang digelar Dabbatul ArdhiAssalamualaikum

Dabbat al-Ard merupakan haiwan (raksasa) yang muncul dari perut bumi.Namun maksud secara bahasa, Dabbat al-Ard bermaksud “Haiwan yang melata di tanah”.Ianya akan muncul di kota Mekah di gunung Shafa.
Di antara sifat binatang yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu tanda kiamat ini adalah bentuk dan perbuatannya yang lain dari biasanya, ia bisa berbicara dan berdialog dengan manusia.

                                      
gambar hiasan

firman Allah SWT dalam Surah An Naml 82
"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.''(An Naml: 82)

Abu Dawud at Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Muhammad bersabda: 
"Binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Sehingga mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan yang kafir."

0 comments: