4 Buah Kitab Allah


Assalamualaikum

Mari kita kenal 4 buah Kitab

1.Kitab Taurat
Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Nabi Musa a.s. dalam bahasa Ibrani.
Dalam Kitab Taurat ini terkandung hukum syarak dan keyakinan yang betul. Ia juga menerangkan bahawa seorang Nabi akhir zaman (Muhammad s.a.w.) akan lahir dari keturunan Nabi Ismail a.s.
Kitab Taurat yang asli tidak ditemui lagi pada masa sekarang kerana isinya telah ditokok tambah oleh orang-orang yahudi.

2.Kitab Zabur
Kitab Zabur telah diturunkan oleh Allah S.W.T kepada Nabi Daud a.s. dalam bahasa Qibthi selepas kerasulan Nabi Musa a.s.
Tidak terdapat di dalamnya hukum syara’, kerana Nabi Daud adalah pengikut sunnah atau syariat Nabi Musa a.s.
Kandungannya hanya mengenai perkhabaran, cerita, zikir, doa serta hikmah-hikmah. Kitab suci ini juga menghimpunkan qasidah-qasidah  syair-syair serta lagu-lagu yang mengandungi tasbih dan puji-pujian kepada Allah (S.W.T.), Ianya juga menceritakan  kisah umat-umat yang terdahulu dan nabi-nabi yang akan datang, di antaranya tentang berita kedatangan Nabi Muhammad (S.A.W.).

3.Kitab Injil
Kitab Injil diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Isa a.s. dalam bahasa Suryani.
Diantara kandungannya yang utama ialah menyeru umat manusia agar mengEsakan Allah s.w.t. Kitab Injil juga memberitakan akan kelahiran seorang nabi dan rasul diakhir zaman iaitu Nabi Muhammad s.a.w.
Orang-orang Yahudi telah mengingkari akan kebenaran Allah s.w.t. Mereka telah menghimpunkan kitab-kitab ini menjadi satu yang diberi nama "bible" kemudian mereka ubah isi kandungannya mengikut kehendak hati mereka agar berkesesuaian dengan kehidupan mereka seharian.
Bible ini terbahagia kepada dua bahagian besar. Pertama bahagian Taurat yang dinamakan dengan Perjanjian Lama (Old Testament). Kedua bahagian Injil yang dinamakan dengan Perjanjian baru (New Testament).

4.Kitab Suci Al-Quran
Kitab suci Al Quran adalah sebuah kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.dalam bahasa Arab.
Di dalam Al Quran mengandungi hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sama ada untuk mencapai kemakmuran hidup di dunia mahupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Ajaran yang disampaikan di dalam Al Quran sesuai untuk seluruh umat manusia dipermukaan bumi ini tidak kira bangsa dan keturunannya.
Ajaran yang termuat di dalam Al Quran lengkap dan sempurna, ia tidak akan berubah dan kekal selama-lamanya bahkan ia tetap dipelihara oleh Allah s.w.t.

kitab Injil berusia 1,500 tahun

0 comments: