Perang khandaq-Tentera gabungan musuh

Assalamualaikum


Pada awal tahun 627 M, Yahudi Bani Nadhir bertemu dengan Arab Quraisy Makkah. Huyayy ibn Akhtab, bersama-sama pemimpin-pemimpin lain dari Khaibar, pergi ke makkah bagi membuat perjanjian dengan Safwan.

Sebahagian besar tentera Gabungan dikumpulkan oleh musyrik Makkah dengan diketuai oleh Abu Sufyan, yang membawa 4,000 tentera berjalan kaki, 300 tentera berkuda, dan antara 1,000 ke 1,500 orang yang menunggang unta.

Banu Nadhir pula mula menghasut nomad di bahagian timur semanjung Arabia (Najed). Pihak Nadhir juga berjaya membawa Bani Ghatafan bersama menyertai mereka, dengan menyogok Ghatafan dengan separuh hasil tanaman mereka. Kumpulan ini, yang kedua terbesar, menmbahkan kekeuatan seramai lebih kurang 2,000 orang dan 300 kuda, diketuai oleh Unaina bin Hasan Fazari.

Bani Assad yang diketuai oleh Tuleha Asadi juga bersetuju menyertai pihak Nadhir dan Gabungan. Bani nadhir juga mendapat 700 orang daripada Bani Sulaim, walaupun kelompok ini, jika tidak terdapat beberapa orang besarnya yang menyenangi Islam, mungkin lebih besar kekuatannya.

Bani Amir, yang ada membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad, enggan turut serta.
Suku-suku lain termasuk Bani Murrah, dengan kekutan 400 orang dipimpin Hars ibn Auf Murri, dan Banu Shuja, dengan 700 orang yang dipimpin Sufyan ibn Abd Shams. Jumlah keseluruhan tentera Gabungan, mahupun tidak dipersetujui semua sarjan, dianggarkan seramai lebih kurang 10,000 orang infantri dan 600 orang berkuda.

Pada akhir Mac 627 M tentera ini yang diketuai Abu Sufyan, bergerak mara ke Madinah.
Bertepatan dengan perancangan yang dibuat, tentera-tentera yang terkumpul bergerak mara ke hala Madinah, orang Makkah dari arah selatan (di kawasan pesisiran pantai) sementara yang lain dari arah timur. 

Pada masa yang sama, penunggang kuda daripada Bani Khuza'ah berangkat ke Madinah dengan tujuan memberi amaran kepada orang Islam tentang gerakan tentera Kafir ke arah mereka.

Sambungan: Perang Khandaq-Menggali parit
                      Perang Khandaq-Madinah di kepung
                      Perang Khandaq-Pembelotan Bani Quraizah
                      Perang Khandaq-Kemenangan Muslimin
                      Perang khandaq-Kemusnahan bani Quraizah dan hasil Kemenangan kaum Muslimin


0 comments: